ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΑΡΤΑΣ“Εν τω Πετροβουνίω κατ’ Ανατολάς της Άρτης εσώζοντο μέχρις ημών ερείπια τινα του παναρχαίου φρουρίου του μεγάλου Πύρρου, εκ Πελωρίων λίθων άνευ ασβέστου. Επί τη βάσει των θεμελίων αυτού ωκοδομήσατο η Οθωμανική κυβέρνησις εκ βάθρων αυτών τω έτει … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΑΡΤΑΣ.