Αρχείο κατηγορίας Η Απελευθέρωση το 1881

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1858 -1859 – 1860

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1858 – 1860. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1858 Έτος γέννησης 1859 Έτος γέννησης 1860

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1856 -1857

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1856 και 1857. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1856 Έτος Γέννησης 1857

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1854 -1855

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1854 και 1855. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1854 Έτος Γέννησης 1855

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1851 -1852-1853

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1851, 1852 και 1853. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1851 Έτος γέννησης 1852 Έτος γέννησης 1853

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

Οι πρώτοι Φιλικοί από την περιοχή της Άρτας και των Τζουμέρκων

Το 1937 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Βαλέριου Γ. Μέξα με τίτλο «Οι Φιλικοί» το οποίο περιέχει, ανάμεσα στα άλλα και κατάλογο των Φιλικών από το αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη. Ο   Παναγιώτης Σέκερης (1783 – 1847)  μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία  από … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1849 -1850

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1849 και 1850. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1849 Στο Μητρώο Μελισσουργών δεν έχει καταγραφεί καμία γέννηση το 1849 Έτος γέννησης 1850

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1847 -1848

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1847 και 1848. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1847 Έτος γέννησης 1848

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1845 -1846

Συνεχίζουμε την ανάρτηση του Μητρώου Δήμου Πραμάντων με τα έτη 1845 και 1846. (Πηγή : ΓΑΚ Άρτης) Έτος γέννησης 1845 Έτος γέννησης 1846

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ (καταρτισθέν εν έτει 1883). Γεννηθέντες τα έτη 1843 -1844

Πρόκειται για το Μητρώο των Αρρένων του Δήμου Πραμάντων για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την έκδοσή του, που φυλάσσεται στα ΓΑΚ Άρτης. Ευχαριστούμε θερμά τα ΓΑΚ Άρτης που μας επέτρεψαν την πρόσβαση στο αρχείο του Δήμου. Όπως … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε

Ο Δήμος Πραμάντων το 1881

Ο Δήμος Πραμάντων, που ανήκε στην επαρχία Τζουμέρκων, περιλάμβανε μόνο δυο χωριά : την Πράμαντα και τους Μελισσουργούς και κατά την πρώτη απογραφή από το ελληνικό κράτος είχε συνολικά 4.038 κατοίκους. (Πηγή : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Απελευθέρωση το 1881 | Σχολιάστε