Αρχείο κατηγορίας Η Άρτα στην Τουρκοκρατία

Τα οθωμανικά κτίρια στην πόλη της Άρτας τον 17 αιώνα

Ένα σχόλιο που πρέπει  να κάνουμε εδώ πριν αναφερθούμε στα οθωμανικά κτίρια στην Άρτα,  είναι η διάκριση ανάμεσα στα τζαμιά τα οποία περιγράφει ο Εβλιγιά χρησιμοποιώντας τους όρους “camii“ και “Masjid“. Στα αραβικά, τόσο το «camii» και το «Masjid» (στα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Ο Εβλιγιά Τσελεμπή στην Άρτα τον 17 αιώνα!

“Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος  αναφέρεται στον περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή, το έργο του και τις πρώτες εργασίες που δημοσιεύτηκαν  για το οδοιπορικό του στην Ελλάδα και την Ήπειρο. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την απόδοση του κειμένου … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Ιστορικά σημειώματα από την Άρτα στην Τουρκοκρατία – Νο 5 (Παράξενα πλάσματα πέφτουν απ’ τον ουρανό στην Άρτα)

Έτος 1850 – Επιστολή του Κυβερνήτη των Ιωαννίνων με θέμα : “Περίεργα πλάσματα πέφτουν σαν βροχή από τον ουρανό στην Άρτα” Τη νύχτα της 9ης Μαΐου 1850, ενώ ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος στην εκκλησία Panayot (Εκκλησία της Παναγίας) στη γειτονιά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Αφιερωτικό έγγραφο του 1815!

17 Ιανουαρίου 1815. Έγγραφο με το οποίο οι πρόκριτοι της Άρτας επιφορτίζουν τη Μητρόπολη Άρτας με τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μοναστηρίου της Βλαχέρνης. Στην πρώτη σελίδα, κάτω από το κείμενο υπάρχουν τα ονόματα των προκρίτων, με … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Χάρτης του Καζά της Άρτας

Απόσπασμα από τον Χάρτη με τα χωριά του Καζά της Άρτας που συνοδεύει το κατάστιχο TD367 στην νεώτερη έκδοσή του. Αναγράφονται μόνο μερικά από τα χωριά που περιλαμβάνονται στο κατάστιχο. Σε ορισμένα απο τα ονόματα των χωριών έχει γίνει λάθος … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Ο Καζάς της Άρτας στο Οθωμανικό κατάστιχο του 1530 (16ος αι.)

“Η εργασία παρουσιάζει τα χωριά του Καζά της Άρτας όπως αυτά απογράφηκαν από την Οθωμανική Διοίκηση στις αρχές του 16ου αιώνα. Η περιοχή της Άρτας έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1449 μ. Χ.. Αρκετά χρόνια μετά και συγκεκριμένα μεταξύ … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Πως γιόρτασαν οι Αρτηνοί τα Θεοφάνεια του 1840..

“‘Ετει σωτηρίω 1840 κατά μήνα Ιανουάριον, την έκτην, φόβος και τρόμος μέγας εκυρίευσεν τους ενταύθα Οθωμανούς, φοβούμενοι μήπως οι Χριστιανοί της Άρτης μετά των πέριξ συννενοηθώσι μετά των της Ελευθέρας Ελλάδος χριστιανών και αποστατήσουν κατά της κραταιάς βασιλείας. Βασιλεύοντος τότε … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Ιστορικά σημειώματα από την Άρτα στην Τουρκοκρατία – Νο 4 (Ο αυτοκράτορας της Αυστρίας στην Άρτα)

“Εν έτει 1861, κατά μήνα Οκτώβριον ήλθεν ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας Ιωσήφ, και επεσκέφθη την αρχαίαν Νικόπολιν. Ήλθεν και εις Πρέβεζαν αίφνις μετ’ ολίγων υπαλλήλων του και εστάθη εις το αυστριακόν προξενείον μόλις δύο ώρας.” (Πηγή : Άρθρο του Κώστα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Ιστορικά σημειώματα από την Άρτα στην Τουρκοκρατία – Νο 3 ( Οθωμανοί ήρθαν από τα Επτάνησα)

“Εν έτει σωτηρίω αψ ι’ (1710). Πλείστοι Οθωμανοί εκ της Επτανήσου ήλθον εις την πόλιν ημών Άρταν, οι πλείστοι εξ Αγίας Μαύρας εξομώται. Ελθόντες κατώκησαν εν τη πόλει ταύτη εν ταις συνοικίαις και ενορίαις Παρηγορητίσσης, Παντοκράτορος, αγίου Νικολάου μέχρι αγίου … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε

Κια η μαρτυρία του Α. Γούδα για τον αρραβώνα του Κωλέττη…..

“Ο Ιωάννης  Κωλέττης εγεννήθη εις Συρράκον περί το 1773 και απέθανεν ως πρωθυπουργός εν Αθήναις το 1847. Εμαθήτευτεν εις Συρράκον, Καλαρρύτας, Ιωάννινα και Πίζαν της Ιταλίας ένθα εσπούδασε την ιατρικήν. Επανελθών το 1813 διωρίσθη ιατρός του Μουχτάρ πασά”…… Ο Αν. … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η Άρτα στην Τουρκοκρατία | Σχολιάστε