ΧΩΡΙΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ

“Το χωρίον τούτο κείται μεταξύ κοιλάδος σχηματιζομένης αφ’ ενός μεν, υπό του όρους Τσουμέρκων, αφ’ ετέρου δε, υπό τινος άλλου απέναντι του Πίνδου κειμένου, ωνομάσθη δε Μελισσουργοί, διότι, κατ’ αρχαίαν παράδοσιν, εν τω τόπω τούτω υπήρχον πριν ή συνοικισθή σμίνη μελισσών ή μελισσοστάσια. Το χωρίον οικείται υπό 400 σχεδόν οικογενειών μεταναστευουσών τον χειμώνα, καθό ποιμένων, εις θερμοτέρους χειμερινούς τόπους. Αύται εκκλησιάζονται πρώτον, εις τον κατά το 1795 οικοδομηθέντα Ναόν του αγίου Νικολάου, όστις κατά την έναρξιν του υπέρ πίστεως και πατρίδος εθνικού αγώνος 1821, πυρποληθείς επεσκευάσθη και εκαλλωπίσθη ακολούθως κανονικώτατα και καλλιτεχνικώς εζωγραφήσθησαν ιεραίς εικόσιν οι τοίχοι αυτού. Δεύτερον, εις έτερον Ναόν εν τω ονόματι της μεταστάσεως της Θεοτόκου και τρίτον, εις το όνομα του αγίου Μάρκου, αμφοτέρους κατά την αυτήν περίπου εποχήν οικοδομηθέντας : προσέτι και εις δύω Παρεκκλήσια της αγίας Παρασκευής και του Προφ. Ηλιού επί οροπεδίου τινός. Άπαντες δε οι Ναοί ούτοι Ιερουργούνται υπό 10 εγχωρίων Ιερέων : οι δε παίδες των κατοίκων εκπαιδεύονται εις τινα Αλληλοδιδακτικήν Σχολήν…..” (Πηγή : ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, Σεραφείμ Ξενόπουλος του Βυζαντίου, Εν Αθήναις, 1884)

Για το Μοναστήρι των Μελισσουργών μπορείτε να διαβάσετε στο λινκ https://www.facebook.com/…/a.1306512623…/131314885604630

Μια σπάνια φωτογραφία των Μελισσουργών τη δεκαετία του ’50 από τον Α. Βερτόδουλο (Πηγή : Λεύκωμα ΗΠΕΙΡΟΣ, Από το φωτογραφικό αρχείο του Απόστολου Βερτόδουλου, Γιάννινα, 1995)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *