Η Παναγιά της Βελλάς στα “Σημειώματα εκ Τζουμέρκων” του Σ. Λάμπρου , 1885

“….Εν Παλαιοχωρίω Βουργαρελίου παρά την εκκλησίαν Παναγίας ευρέθη εντός λάκκου σερβίτσιο οιονεί πλουσίου ανθρώπου ωσάν του καφέ, του σιγάρου κτλ. μετάλλινον.

Ναός Παναγίας εν Βουργαρελίω κατά την επιγραφήν κτίσμα δεσπότου της Ηπείρου…….των δυτικών φρουρίων Νικηφόρου Άννης……(Κ)ομνηνοφυών δεσποτών αοιδίμων……ινδ. θ. Εικόνες σχεδόν όλως κατεστραμμέναι.

Νυχτερίδες και σκορπιοί.

Τρούλλος εν τω μέσω.

‘Αλλοτε μολυβδοσκέπαστος. Περί το 1840 ο μόλυβδος απεκομίσθη υπό των Τούρκων.

Πλίνθων συνδυασμός εν τη εξωτερική τειχοδομία.

Τάφος εκ γύψου με βυζαντ. κοσμήματα κατεστραμμένος εν τινί γωνία.

Από δυσμών τρίλοβον παράθυρον, ου το μέσον μέγα άνοιγμα έλεγον ότι έμενεν ανοικτόν και εχρησίμευεν, όπως ο εν τη Τσούκα οικών βασιλεύς εισέρχηται έφιππος. . (Πηγή : ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, τεύχος Α’, Αθήνησιν, 1923)

Στη φωτογραφία “Το παράθυρο του Ιερού της Κόκκινης Εκκλησιάς” Αναπαράσταση από τον Α. Ορλάνδο.

Δημοσιεύθηκε στην Οι Εκκλησίες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *