Η πρώτη επίσκεψη ξένου επίσημου στην Άρτα, τον Μάιο του 1884

Πρόκειται για την επίσκεψη του Bernhard III, Duke of Saxe-Meiningen, ο οποίος επισκέφτηκε την Άρτα, ερχόμενος από τα Γιάννενα… Στο φύλλο της εφημερίδας ΑΡΤΑ διαβάζουμε το σχετικό ρεπορτάζ :

“Η Α.Υ. ο Πρίγκηψ του Σαξ Μαίνιγκεν*, προερχόμενος εξ Ιωαννίνων αφίκετο εις την πόλιν μας την παρελθούσαν Παρασκευήν  25 λέγοντος μηνός, περί την 7ην ώραν Μ.Μ. συνοδευόμενος και υπό του Κυρίου Λικονέλ, Εφόρου της Βιβλιοθήκης της εν Αθήναις Γερμανικής Σχολής.

Μίαν ώραν προ της αφίξεώς του είχον μεταβή προς υποδοχήν, παρά την Γέφυραν του Αράχθου άπασαι σχεδόν αι ενταύθα Πολιτικαί και Στρατιωτικαί Αρχαί και άπειρον πλήθος πολιτών, άμα δε τη ελεύσει του εδεξιώθησαν Αυτόν οι Κ.Κ. Νομάρχης, Δήμαρχος και Φρούραρχος, οίτινες επιβάντες μετά της αυτού υψηλότητος εφ’ αμαξών διηυθύνθησαν παρακολουθούντων και των πολιτών εν ζητωκραυγαίς εις την οικίαν του Δημάρχου μας Κυρίου Καραπάνου, ένθα μετά βραχείαν ανάπαυσιν παρετέθη Αυτώ πολυτελές δείπνον εις ο παρεκάθησαν και οι κ.κ. Νομάρχης και Φρούραρχος. Την επιούσαν επεσκέφθησαν την Α.Υ. εν σώματι άπαντες οι κ.κ. αξιωματικοί της ενταύθα Φρουράς και οι εγκριτότεροι εκ των συμπολιτών μας. Κατά δε την 10ην πρωινήν ώραν ο Πρίγκηψ συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου και του περί τα αρχαιολογικά ανέκαθεν ασχολουμένου δημοτικού Συμβούλου και Φαρμακοποιού κ. Ιωάννου Μητσογιάννη επεσκέφθη τον ενταύθα αρχαίον Ναόν της Παρηγορίτσης, τα κυκλώπεια τείχη και τας λοιπάς αρχαιότητας του τόπου, μεθ’ ο επανελθών οίκαδε και προαριστήσας ανεχώρησες εφ’ αμάξηςπερί την 2 ώραν Μ.Μ. συνοδευθείς και υπό των κ.κ. Νομάρχου, του Δημάρχου, του Φρουράρχου και του Μοιράρχου μέχρι Μενιδίου, ένθα επεβιβάσθη εις το επί τούτω αναμένον πολεμικόν ατμόπλοιον αι « Σπέτσαι». Καθ’ όλην δε την από Άρτης μέχρι Μενιδίου οδόν και από διαστήματος εις διάστημα ήσαν παρατεταγμένοι τη προνοία και διαταγή του κ. Μοιράρχου Άρτης 30-40 χωροφύλακες κατ’ αντιζυγίαν στιχηδόν ως τιμητική Φρουρά. Η Α. Υ. ο Πρίγκηψ κατά την βραχείαν εν Άρτη διαμονήν του έμεινε λίαν ευχαριστημένος εκ της γενομένης Αυτώ υποδοχής και φιλοξενίας αποκομίσας ευαρέστους εντυπώσεις διά τον εγκάρδιον ενθουσιασμόν μεθ΄ου υπεδέξατο Αυτόν η πόλις της Άρτης, εξέφρασε δε επί τούτω τας ευχαριστίας του προς τε τον κ. Νομάρχην και τον κ. Δήμαρχον.

Ο επισκεφθείς την πόλιν μας επιφανής ξένος είναι νεώτατος την ηλικίαν 30-32 ετών, ευγενής και μειλίχιος τους τρόπους, είναι δε γαμβρός επί θυγατρί του διαδόχου του Γερμανικού Θρόνου, ένεκεν δε του προς την Ελληνικήν αρχαιολογίαν φλογερού έρωτός του τρίτην ήδη φοράν επισκέπτεται την Ελλάδα και προ πολλού επεδόθη εις την εκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης την οποίαν και λαλεί νυν μετρίως”. (Πηγή : Εφημερίδα ΑΡΤΑ, τχ. 27, 29 Μαΐου 1884)

*Σύμφωνα με την έρευνά μας, πρόκειται για τον Bernhard III, Δούκα του Saxe-Meiningen, γεννηθέντα το 1851 και συζύγου της πριγκίπισσας Σαρλόττας της Πρωσίας, δεύτερης ξαδέλφης του, κόρης του Φρειδερίκου Γ’, Γερμανού αυτοκράτορα και εγγονής της Βασίλισσας Βικτώριας. Παρά τη στρατιωτική του καριέρα, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και για τις τέχνες. Δραστηριοποιήθηκε ως συνθέτης, ποιητής και μεταφραστής. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός ως ειδικός στα νέα ελληνικά και ήταν γνωστός για τη μετάφραση γερμανικής λογοτεχνίας στα ελληνικά. Για τις ιστορικές του σπουδές, για τις οποίες ταξίδεψε επανειλημμένα στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία (σήμερα Τουρκία), το Πανεπιστήμιο του Μπρεσλάου του απένειμε επίτιμο διδάκτορα. (Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στο λινκ https://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_III,_Duke_of_Saxe-Meiningen)

1 – Queen of Greece. 2 – King of Greece 3 – Bernhard of Saxe-Meiningen 4 – Geo. of Greece (Cr. P’ce) 5 – Waldemar of Prussia

Στη φωτογραφία, μεταξύ 1915-1920, διακρίνονται (από αριστερά προς τα δεξιά): Η Πριγκίπισσα Σοφία της Πρωσίας (1870-1932), Βασίλισσα των Ελλήνων και σύζυγος του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’., ο Διάδοχος Γεώργιος της Ελλάδας (1890-1947) (αργότερα Γεώργιος Β’), ο Πρίγκιπας Waldemar της Πρωσίας (1889-1945), ο Κωνσταντίνος Α΄ (1868-1923), Βασιλιάς της Ελλάδας και ο Bernhard III, δούκας του Saxe-Meiningen (1851-1928). (Πηγή: Flickr Commons project, 2013)

Δημοσιεύθηκε στην Επισκέπτες άσημοι και διάσημοι. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *