Ο Γοργοπόταμος μέσα από τη μαρτυρία του Κ. Πυρομάγλου (Β’ μέρος)

“……..∆ύο ηµέρας  αργότερα. Την 17ην το βράδυ ο Ζέρβας  µετά του Κρις πηγαίνουν εις την σπηλιάν να παραλάβουν την Αγγλικήν αποστολήν. Την 18ην η αποστολή έρχεται  εις Μαύρο Λιθάρι ύστερα από 48 ηµέρας παραµονήν εις σπηλιάν. Εις τας 19 µετά σταθµεύοµεν εις Καστριώτισαν. Η  επιχείρησις είχεν αποφασισθή διά τας  22 Νοεµβρίου.

Την ίδια µέρα αφίξεως της αποστολής εις Μαύρο Λιθάρι ο Ταξίαρχος  Έντυ εκάλεσεν όλους τους αντάρτας του Ζέρβα και του Άρη και τους Άγγλους στο σχολείο του Μαύρου Λιθαριού και ενώπιον όλων εδήλωσεν τα εξής: “Κατά διαταγήν του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, η Αγγλική Αποστολή τίθεται υπό τας διαταγάς του Ζέρβα διά την επιχείρησιν. Ζητώ από όλους να πειθαρχήσουν εις τας διαταγάς του, και πρώτος εγώ θα το κάµω”.

Ούτω την αρχηγίαν της όλης επιχειρήσεως ανέλαβεν ο Ζέρβας και η αγγλική στρατιωτική αποστολή, οι αντάρται του Άρη και του Ζέρβα υπήγοντο υπό τας διαταγάς του τελευταίου. Τη αιτήσει του Άρη η ενέργεια εναντίον της γέφυρας από τας 22 ανεβάλετο διά την 25 Νοεµβρίου 1942. Το ΕΑΜ Λαµίας και Αθηνών δεν ενέκρινεν την επιχείρησιν ταύτην. Εις Καστριώτισαν συνεζητήθη και κατεστρώθη το σχέδιον επιχειρήσεων. Την εποµένην τα τµήµατα µετεστάθµευον εις Πριόνη της Οίτης, υπό χιονοθύελλαν. Αι αναγνωρίσεις των αξιωµατικών ανεχώρησαν αµέσως από το Πριόνι διά τον Γοργοπόταµο υπό τον Ζέρβαν. Ο Άρης συνόδευε τον Ζέρβαν.

Σε κάποιο καλύβι στας κλιτύς της Οίτης όπου διανυκτέρευσεν η αναγνώρισις, ο Άρης εζήτησεν από τον Ζέρβαν να αναβληθή και πάλιν η επιχείρισις, διότι το ΕΑΜ της Λαµίας και η Κεντρική των Αθηνών δεν ενέκριναν την επιχείρησιν. Ο Ζέρβας απήντησεν ότι η επιχείρησις είναι αδύνατον να αναβληθή και ότι αν θέλει ο Άρης µε την οµάδα του να αποχωρήση. Καθ’ όλην την εποµένην ηµέραν κατεβλήθη προσπάθεια και εκ µέρους του Έντυ και εκ µέρους του Ζέρβα να µεταπεισθή ο Άρης. Πρέπει να λεχθή ότι ο Άρης ήτο υπέρ της συµµετοχής του εις την επιχείρησιν. Αι διαταγαί όµως του ΕΑΜ Λαµίας και Αθηνών ήσαν αντίθετοι. Ηµίσιν ώραν πρό της εκκινήσεως ο Άρης εζήτησεν και πάλιν την αναβολήν. Τότε ο Ζέρβας εζήτησεν από τον Άρην να κρατήση τον λόγο του ως Έλλην και ως αρχηγός οµάδος και να λάβει µέρος, αφήνοντας κατά µέρος τους ισχυρισµούς ότι η γέφυρα είναι πάρα πολύ ωχυρωµένη και τα συρµατοπλέγµατα ηλεκτρισµένα. Η διαταγή εκκινήσεως διά την επιχείρησιν είχε ορισθεί διά την 6.30 το απόγευµα της 25/11/1942. Η ώρα ήτο 6.15 και ο Άρης ήτο ακόµη αναποφάσισθος. Τα τµήµατα των εθνικών οµάδων είχαν λάβει διαταγήν να εκκινήσουν την 6.30΄. Ο Ζέρβας στρεφόµενος προς τον Άρην του λέγει: “Άρη, πρέπει να πάρης την απόφασίν σου. Εγώ σε ένα τέταρτο εκκινώ. Προσωπικώς για σένα είναι ζήτηµα τιµής”. Και ο Άρης, αρκετά στεναχωρηµένος: “Το αντιλαµβάνοµαι”, είπεν. “Θα ακολουθήσω παρά τας διαταγάς του ΕΑΜ”……”(Από την  αυτούσια µαρτυρία του Κοµνηνού Πυροµάγλου, ενός εκ των συντελεστών της επιχείρησης, όπως εκδόθηκε για πρώτη φορά το Σάββατο στις 25 Νοεµβρίου του 1944 στην τότε καθηµερινή εφηµερίδα «Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ» που εκδιδόταν στα Ιωάννινα. Περιοδικό Πόλεμος & Ιστορία, Νοέμβριος 2007)

Μπορείτε να διαβάσετε το Α’ μέρος της διήγησης στο λινκ https://doxesdespotatou.com/o-gorgopotamos-mesa-apo-ti-martyria-to/

Στη φωτογραφία “Το ιδιόχειρο έγγραφο  του Κρις Γουντχάουζ προς το Ζέρβα με θέμα « Οι ενισχύσεις για την εργασία μας» που αφορούν την Γέφυρα του Γοργοποτάμου, όπου υπογράφει σαν Χρήστος. Ο Γουντχάουζ με εντολή του Σ.Μ.Α. ζητά από τον Ζέρβα να μεταβή στη Λαμία για να ανατινάξει την Γέφυρα του Γοργοποτάμου. Από την πρώτη μέρα ο λαχαγός Μιχάλης  Μυριδάκης του είχε δώσει το όνομα Ευάγγελος Χρήστου και για το λόγο αυτό υπογράφει με αυτό το όνομα.Προηγήθηκε επιστολή του Κρις Γουντχάουζ προς τον Άρη καθώς ο Κρις πήγαινε για συνάντηση με τον Ζέρβα…(Πηγή : ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ, Μιχάλης Μυριδάκης, Τόμος Α’, 1976)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην κατοχή και την Αντίσταση. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *