ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΡΤΑΣ ΕΙΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΑΣ ΔΙΑ Της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Της ΑΡΤΑΣ, 19 ½ ΩΡΑΙ*

“Από Άρτης εις Καλεντίνι ώραι 5, εκείθεν εις ‘Ράμια ώραι 7, εκείθεν εις Άγναντα ώραι 2 ¾ , εκείθεν εις Καλαρρύτας ώραι 4 ½ .
Η οδός αύτη είναι μακρά και πολύ ομαλωτέρα της διά της δεξιάς όχθης του ποταμού της Άρτας. Άρχεται δ’ από Άρτας και μετά 5 ώρας διέρχεται το χωρίον Καλεντίνι, έχον 180 Έλλ. κατ. Και ύδωρ του ποταμού Καλενδίνι, (σημειωτέον ότι το χωρίον τούτο είναι έτερον παρά το Καλενδίνιον το και Βελεντζικόν καλούμενον). Μετά 7 έτι ώρας καθ’ όλον το διάστημα των οποίων η οδός ευρίσκεται επί των δυτικών κλιτύων του όρους Τσουμέρκα, φθάνει εις το χωρίον ‘Ράμια (250 Έλλ. κατ και 2 πηγαί ύδατος). Εκείθεν ανά ½ ώραν διέρχεται διά των χωρίων Λεπιανά (300 Έλλ. κατ. και 2 πηγαί ύδατος), Σερέσι (200 Έλλ. κατ και 2 πηγαί ύδατος) και μετά ¾ της ώρας διά του χωρίου Σχορέτσανα κατοικουμένου υπό 1500 Ελλήνων ένθα υπάρχουσι άφθονα ύδατα και το μοναστήριον της Αγ. Αικατερίνης. Εκείθεν η οδός μετά 1 ώραν λήγει εις το χωρίον Άγναντα (1000 Έλλ. κατ.), πέραν του οποίου συναντά την διά της δεξιάς όχθης του ποταμού της Άρτας οδόν προς τους Καλαρρύτας. Το τελευταίον τούτο διάστημα είναι 4 ½ ωρών.” (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , Επιτελικό Γραφείο Υπουργείου Στρατιωτικών, Ι. Κοκίδης, Αθήνα, 1880).
*Τα χωριά του Τμήματος των Τζουμέρκων την εποχή εκείνη υπάγονταν στην Μητρόπολη των Ιωαννίνων. Μπορείτε να δείτε όλα τα 24 χωριά των Τζουμέρκων στα σχόλια.

Στη φωτογραφία “Το τόξο της πανέμορφης γέφυρας της Πολιτσάς στον Άραχθο, κάτω από το Αμπελοχώρι” (Φωτο του Α. Βερτόδουλου από το Λεύκωμα ΗΠΕΙΡΟΣ, Γιάννινα, 1995)


Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *