ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΑΛΑΓΟΡΑΣ Ή ΑΝΝΙΝΟΥ ΕΙΣ ΑΡΤΑΝ

————————-

Από Σαλαγόρας μέχρις Άρτας 4 ώραι. Η Σαλαγόρα κειμένη επί του Αμβρακικού κόλπου χρησιμεύει ως επίνειον της Άρτης και Ιωαννίνων. Αυτόθι υπάρχουσι τελωνιακαί αποθήκαι και υγειονομικά καταστήματα, των οποίων υπέρκειται μικρόν τι οχυρόν. Η προς την Άρτας αμαξιτή οδός αρχομένη αυτόθεν είναι όλως πεδινή και διέρχεται δια μέσου των λιμνών Λογαρούς και Τσουκαλιού, και μετά δύω ώρας διέρχεται διά τινος στρατιωτικού σταθμού, κειμένου εκείθεν του χωρίου Ανέζη.Ο σταθμός ούτος καλείται Μετζιδιές και κατέχεται υπό 20-30 οπλιτών. Μεθ’ ετέρας δύω ώρας λήγει εις Άρταν, αφού προηγουμένως διέλθη την επί του ποταμού της Άρτης (Αράχθου) παλαιάν και πολύτοξον λιθόκτιστον γέφυραν.
Η από Αννίνου εις Άρταν οδός, ούσα εύχρηστος μόνον διά πεζούς και φορτηγά ζώα, είναι ομαλή και έχει μήκος 4 ωρών…….
V. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ (ή Μεσσαριάς και Χαλικάδες) 24 χωριά και πληθυσμόν 4615
1. Αλήμπεη 125
2. Ανέζη 200
3. Βίγλα 72
Μπορείτε να δείτε όλα τα υπόλοιπα χωριά του Κάμπου της επαρχίας Άρτης στον πίνακα που ακολουθεί.(Από ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , Επιτελικό Γραφείο Υπουργείου Στρατιωτικών, Αθήνα, 1880)

Δημοσιεύθηκε στην Τα χωριά στον Κάμπο της Άρτας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *