Οι Απoκριές στην Άρτα του 1908…..

Κατά πως φαίνεται από ένα χρονογράφημα που δημοσιεύτηκε στην Αρτηνή εφημερίδα «ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», που το υπογράφει ο Κύων ο Ρινηλάτης, οι Αρτηνοί δεν γλέντησαν όπως άλλες φορές εκείνο τον Μάρτιο του 1908, λόγω κυρίως οικονομικής δυσπραγίας και φτώχιας, όπως φαίνεται από τα γραφόμενα. Διαβάζουμε λοιπόν :

“Αποκρηές και εφέτος μη χειρότερα.

-Ούτε άργανα, ούτε νταούλια, ούτε ζουρνάδες, ούτε ζυγιές από βιολιά.

-Ούτε γενιτσαρέοι, ούτε νυφάδες, ούτε άρματα και φυσεκλίκια.

-Ούτε η Γκαμήλα δεν βγήκε εφέτος. Και τί θα εύρισκε να φάγη η γκαμήλα αφού οι Αρτινοί αποθνήσκουν της πείνας.

-Απόδειξις της μεγάλης φτώχιας που δέρνει τους Αρτινούς είνε και το ότι το γαϊτανάκι εμάζευε πεντάρες με τον δίσκο, ενώ άλλοτε εμάζευε τάληρα.

-Χαρακτηριστικόν επίσης της μεγάλης φτώχιας είνε και η μεταβολή του ανθρώπου εις αρκούδαν δια να μαζεύση καμμιά πεντάρα να οικονομήση το σπίτι του.

-Πως κατήντησαν οι άνθρωποι να φορώσι ένα τομάρι, να μεταβάλλωνται εις αρκούδες διά να οικονομήσουν το ψωμί των ενώ άλλοι σπαταλώσι τον πλούτον των εις ανωφελείς πράξεις!

-Ω! της αναισθησίας μας. Να ποδοπατώμεν τον άρτον με τον οποίον ηδύναντο να χορτάσωσι τόσες και τόσες ψυχούλες αι οποίαι έμειναν χωρίς ψωμάκι τέτοιες ημέρες. (Δεν θα λείψη επί τέλους αυτό το βάρβαρον έθιμον; )

-Παρ’ ολίγον να έχωμεν και μονομαχίας μεταξύ δύο περί τα νομικά ασχολουμένων.

-Αιτία ήτο εν επείγον τηλεγράφημα βουλευτού τινος περί των ενεργειών αυτού διά το ζήτημα της επεκτάσεως του σιδηροδρόμου Β.Δ.Ε.

-Το τηλεγράφημα τούτο εγένετο αφορμή να ενασκήσωσιν οι κ. συνάδελφοι εν μέση οδώ τας περί πλαστότητος ενστάσεις των.

(Πηγή : Εφημερίδα “ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”, 08 / 03 –/1908. Ιδιοκτήτης & Διευθυντής Ηλίας Αθ. Καφφετζής)

Στη φωτογραφία «Από το υπαίθριο θεατρικό λαϊκό έργο “Ο ΠΑΝΑΡΑΤΟΣ”». (Πηγή : ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ. Κ. Δ. Τσακτσίρας, Άρτα)

Δημοσιεύθηκε στην Οι Αποκριές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *