Οι Κοσσυβάκηδες και η πατριωτική δράσις αυτών εις την περιοχήν Ραδοβυζίου κατά τους απελευθερωτικούς αγώνας (β’ μέρος)

“……Από της 24 Ιουνίου 1881 ήρχισεν η απελευθέρωσις της περιφερείας Άρτης της Ανατολικώς του ποταμού Άραχθου. Το τμήμα Ραδοβυζίων διηρέθη εις δύο δήμους:

Τον Δήμον Ηρακλείας με πρωτεύουσαν την Σκουληκαριάν και τον Δήμον Τετραφυλίας με πρωτεύουσαν την Μπότσην..

Ο Σωτήριος Κοσσυβάκης εξακολουθεί να είναι επιβάλλουσα μορφή ανά την Χώραν εκείνην και εκλέγεται ανελλιπώς Δήμαρχος Τετραφυλίας από του 1881 έως του 1904 ότε απέθανεν. Είχε νυμφευθή θυγατέρα του Γρανίτσα εκ του χωρίου Γρανίτσα της Ευρυτανίας. Απέκτησε τέκνα τους: Γρηγόριον, Ιωάννην, Νικόλαον, Φωτεινήν, Μαριγώ, Καλλιόπην και Όλγαν.

Ο Σωτήριος Κοσσυβάκης Δήμαρχος Τετραφυλίας, έλαβε διά τας υπέρ της Δημοσίας ασφαλείας υπηρεσίας του τον Αργυρούν Σταυρόν των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος την 22 Ιανουαρίου 1889. Η οικογένεια αύτη και κατά τον πόλεμον του 1897 πρόθυμος πάντοτε προσέφερε τας υπηρεσίας προς την πατρίδα.” (Πηγή : Άρθρο του Κ. Διαμάντη στην ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, τχ. 123, 1962)

Στη φωτογραφία “Το δίπλωμα του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών που απένειμε ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’ στον Σωτήριο Κοσσυβάκη”. (Πηγή : ΟΙ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΔΕΣ, Χρ. Μποκογιάννης, Άρτα, 2013)

Δημοσιεύθηκε στην Ο Ξεσηκωμός κατά των Τούρκων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *