Παραδείγματα επικοινωνιών στην Ήπειρο – Φωτο Νο. 4, “Το Γεφύρι της Μαυρής”

Η φωτογραφία Νο 4 από την δεύτερη ομάδα φωτογραφιών του αρχείου του R. Holtermann, που έχει τον τίτλο “Παραδείγματα του μοντέρνου τρόπου επικοινωνίας στην Ήπειρο”. Ο φωτογράφος της δίνει τον τίτλο ” Τουρκική γέφυρα στον κάμπο της Άρτας που ακόμη μπορούν να την διαβούν με άλογα”. Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Μαντά πρόκειται για το “Γεφύρι της Μαυρής”. Μας γράφει χαρακτηριστικά ο Ξενόπουλος (1884) : «Μαυρή εστι μικρά της περιοχή του Λούρου σχηματισθείσα εκ του ποταμίσκου της μεγίστης Λάκκας του εισερχομένου διά καταβόθρας εις τον ποταμόν Λούρον ή Άραχθον. Εν τη θέσει ταύτη έκειτό ποτε Πόλις τις αρχαία καταβυθισθείσα, και καλουμένη ήδη Τσιρόπολις ίσως η Πόλις Άσσως, υπάρχει αυτόθι και τις λιθόκτιστος γέφυρα αρχαία, οικοδομηθείσα χρήμασι της Μονής επί της ηγουμενείας Λεοντίου». (Φωτο από αρχείο Οικογένειας Χόλτερμαν)

Examples of communications in Epirus – Photo No. 1

Photo No. 4 of the second group of photos in R. Holtermann’s archive, which has the title “Examples of the modern way of communication in Epirus”. The photographer gives it the title “Turkish span in the plain of Arta, still carrying horse traffic”. According to Mr. Spyros Mandas, this is the ” Bridge of Mavris”. Xenopoulos (1884) characteristically writes to us: “Mavri is a small area of ​​Louros, formed by the river bed of the greatest Lakka, which enters through a sinkhole into the Louros or Arachtos river. In this place, at that time there was an ancient submerged city, called Tsiropolis, perhaps the City of Assos,. At that place, there is an ancient stone-built bridge, built with the money of the Monastery during the abbotship of Leontius”. (Photo Courtesy of the Holtermann Family)

Δημοσιεύθηκε στην "Οι φωτογραφίες του Richard William Holtermann από το ταξίδι του στην Άρτα και την Πρέβεζα". Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *