Πόλεις της αρχαίας Αθαμανίας

“Κατά τους αυτούς δε χρόνους εκτίσθησαν και πόλεις των οποίων μόνον τα ονόματα διεσώθησαν εν τη Ιστορία, ουχί όμως και η τοποθεσία εκάστης, δεδομένου ότι ουδαμού προς εύρεσιν των αρχαιολογική ανασκαφή μέχρι σήμερον (1967) εγένετο. Φέρονται δε ως τοιαύται αι εξής : α) Αργιθέα, πρωτεύουσα του Κράτους, η κατά τους ιστορικούς Ν.Δ. παρά την γέφυραν Κόρακος κειμένη, ή το χωρίον Κνίσοβον, όπου και ερείπια, β) Αθήναιον, εν αυτώ ετελείτο και εορτή «Αθήναια». Η θέσις της δεν έχει καθορισθή ακόμη, ίσως παρά την Πλατανούσαν και έξωθεν της Νησίστης – Τζουμέρκων, όπου και ερείπια, γ)Αιθιοπία ή Εθοπία, δ) Άκανθος, πιθανόν η πλησίον των Καλαρρυτών «Άβατος», όπου και ερείπια, ε) Ερέχθεια, στ) Ηράκλεια, εν τη περιοχή Ραδοβυζίου, ζ) Θείον, ίσως εις Ραδοβύζιον, η) Θεοδωρία, ίσως παρά την Δροσοπηγήν (Βουργαρέλι) ή τα Θεοδώριανα, εις θέσιν Σελιό, όπου και ερείπια, θ) Ιτώνη, πιθανόν παρά το χωρίον Βιτώνια – Ασπροποτάμου, ι) Τετραφυλία, ‘ισως εν τη περιοχή του Ραδοβυζίου, ια) Χαλκίς, ο ακρότατος συνοικισμός της Αθαμανίας, όπου νυν το χωρίον Χαλίκι Ασπροποτάμου. …” (Πηγή : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, Ν. Χ. Παπακώστα, Αθήναι, 1967)

Χάρτης της Ελλάδας του 1511, όπου διακρίνεται η περιοχή των Αθαμάνων. “Title:Decima et ultima Europae tabula, Creator:Ptolemy, 2nd cent, Date:1511″ (Περισσότερες λεπτομέρειες στο λινκ Decima et ultima Europae tabula – Digital Commonwealth )

…και η περιοχή της Αθαμανίας σε μεγέθυνση.

Δημοσιεύθηκε στην Χάρτες, χαρακτικά και γκραβούρες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *