ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΑΡΤΗΣ

“Ο επάρατος τιμαριοτισμός της Δύσεως επεξετάθη δυστυχώς, και εν τη Ανατολή και κατεκάλυψεν απάσας σχεδόν τας πέριξ της πόλεως Άρτης κώμας και χωρία, ουκ ολίγα τον αριθμόν, και ιδίως επί της επαράτου σατραπείας του διαβόητου τυράννου της Ηπείρου, Αλή.
Εισέπραττον δε οι τσιφλικούχοι ούτοι παρά των κατοίκων των τσιφλικίων τούτων 30% των υπ’ αυτών παραγομένων κατ’ έτος καρπών παντός είδους, γεώμορον λεγόμενον, πλην του 10%προς το Τουρκικόν Δημόσιον, δεκάτην καλουμένην, τουτέστι επλήρωνον οι τσιφλικιώται 40%, αλλά και ταύτα χωρίς να λαμβάνωσι παρά των τσιφλικούχων ή των ενοικιαστών αυτών ουδεμίαν συνδρομήν ή βοήθειαν εργασίας, εις σπόρους, αροτριώντα, κατοικίας και γεωργικά εργαλεία, διά την δαπάνην των οποίων ή και τα μεταφορικά του καλώς εκκοκισμένου και ηλιασμένου γεωμόρου εις το Κουτσέκι (αποθήκη) του τσιφλικούχου, δυνατόν να υπολογίση τις και ένα έτερον 20% επιπροσθέτως.
Εισέπραττον δε και εκ της κτηνοτροφίας, ήτοι εις τα 50 σφάγια εν σφάγιον «αραδιάτικο» λεγόμενον, εις τα 100 δύο και ούτω καθ’ εξής.
Σημειωτέον ότι ο Φεουδαρχισμός ούτος, παρακολουθών τα ήθη και έθιμα του κυριαρχούντος λαού, ήτοι την ευγένειαν ή αγριότητα αυτού, παρίστατο αλλαχού μεν ηπιώτερος, αλλαχού δε σκληρότερος. Αλλά φαντασθήτε τον φεουδαρχισμόν τούτον παρά Τούρκοις και ιδίως Αλβανοίς, εις των οποίων την ακτίνα συνέπιπτον τα τσιφλίκια του Νομού Άρτης.”
(Πηγή : Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ, Γ. Οικονομίδου, Επιμέλεια Κ. Ν. Παπαδημητρίου, Αθήναι, 1976)

Στη φωτογραφία το Εξώφυλλο του Βιβλίου. 

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην Τουρκοκρατία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *