ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ 1884, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ

———————————-
“Το εκδιδόμενον συμβόλαιον ευρίσκεται μεταγεγραμμένον εις τον Α’ τόμον των βιβλίων μεταγραφών του τέως Δήμου Ηρακλείας της Επαρχίας Άρτης και υπ’ αυξ. Αριθ. 49. Τούτο φέρει τον αριθμόν 2502. Εγένετο εν Άρτη τη 4η Αυγούστου του 1884 ενώπιον του συμβολαιογράφου Άρτης Κ. Ι. Βάλλα μεταξύ του Κιρκόρ Καρπεγκιάν, ως εκπροσώπου του Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά και των κατοίκων του χωριού Σκουληκαριάς (νυν και Κλειδίου). Ούτοι συνεφώνησαν, συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν την παρά του πρώτου προς τους δευτέρους πώλησιν του χωρίου Σκουληκαριάς, περιέγραψαν λεπτομερώς τα όρια αυτού και την έκτασιν, η οποία ανέρχεται κατά τους εις τας χείρας του πωλητού 662 τίτλους (ταπία) εις 15.523 στρέμματα. Η έκταση αυτή επωλήθη αντί τιμήματος 1000 Οθωμανικών χρυσών λιρών. Επειδή οι αγορασταί δεν ηδύναντο να καταβάλουν την αποπληρωμήν του ως άνω τιμήματος, κατέβαλον αμέσως τας 200 χρυσάς λίρας και το υπόλοιπον τίμημα συνεφώνησαν όπως καταβληθή εις πέντε ίσας δόσεις των 160 λιρών εντός τριών ετών υπό τους ακολούθους επαχθείς όρους
α) Της αλληλεγγύου και εις ολόκληρον εκάστου των αγοραστών ευθύνης
β) Της παραιτήσεως τούτων πασών των ενστάσεων διαιρέσεως, διζήσεως και αποζημιώσεως εν περιπτώσει τρίτου εκνικήσεως.
γ) Της μη ευθύνης του πωλητού δι’ ελλιπή ή εσφαλμένην έκτασιν του πωληθέντος, και
δ) Της παρακρατήσεως εκ μέρους του πωλητού της κυριότητος επί του πωληθέντος, μέχρι εντελούς αποπληρωμής του τιμήματος.
Η μεταγραφή εγένετο συγχρόνως με την αποπληρωμήν* του όλου τιμήματος την 1ην Μαίου 1887 εις Βελεντζικόν Άρτης, διοικητικόν κέντρον της περιοχής Δήμου Ηρακλείας, ανήκον εις την ελευθέραν Ελλάδα από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 1878.
*Σύμφωνα με τον αείμνηστο Ι. Τσιρογιάννη, γιατρό και κάτοικο της Σκουληκαριάς οι αγοραστές δεν μπόρεσαν να καταβάλουν όλο το ποσό εντός του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου και ως εκ τούτου ήλθε αρωγός η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκουληκαριάς, η οποία πούλησε το υπό την κυριότητά της αγρόκτημα στην Κόπραινα Άρτης αντί 600 λιρών, τις οποίες διά των αγοραστών κατέβαλε στον πωλητή.”

Στη φωτογραφία η “Πρώτη σελίδα του εν λόγω Συμβολαίου”. Στα σχόλια που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε όλες τις υπόλοιπες σελίδες. Στο τελευταίο σχόλιο υπάρχει η πρώτη σελίδα του αυθεντικού χειρογράφου.
(Πηγή : ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΑΒΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ (1884), Ηλία Μπάκου, Αθήναι 1976.
Ευχαριστούμε πολύ τον Καθηγητή κ. Ηλία Μπάκο για τα βιβλία καθώς και τις ανέκδοτες σημειώσεις του που μας απέστειλε και αφορούν την περιοχή του Ραδοβυζίου, στοιχεία τα οποία θα δημοσιεύσουμε εν καιρώ)

Δημοσιεύθηκε στην Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *