23 – 29 Οκτωβρίου – Μάχες στο Ανώγι και Τσαγκαρόπουλο – Κατάληψη των Πέντε Πηγαδιών (από την ιστορική μελέτη του Βύρωνα Δάβου – 4ο μέρος)

“…….Στο µέτωπο της Ηπείρου γίνονταν µεγάλες αψιµαχίες και η µανιώδη αντίσταση στο Ανώγι καθιστούσε την προέλαση των Ελληνικών στρατευµάτων στάσιµη, και παρέµεναν σε διαρκή µάχη. Το επίσηµο τηλεγράφηµα έλεγε:

Υπουργείον Στρατιωτικών Αθήνας

ΑΡΤΑ 23/10/1912

Χθες καθ’ όλην την ηµέραν διεξήγετο µάχη εις την θέσιν Ανώγι. Η µάχη εξακολουθεί και σήµερον γενικευθείσα σχεδόν καθ’ όλην την γραµµήν. Κατά την  χθεσινήν  µάχην  ετραυµατίσθη  επικινδύνως  ο  λοχαγός  του  πεζικού Παραµυθιώτης, όστις και απεβίωσεν σήµερον. Ωσαύτως εφονεύθησαν 3 στρατιώτες και ένας αντάρτης.

Ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου Κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

Οι συµπλοκές στο Ανώγι συνεχίζονταν χωρίς καµία πρόοδο της προέλασης του Ελληνικού στρατού. Ο Αρχηγός του Στρατού της Ηπείρου τηλεγραφούσε προς ενηµέρωση:

Υπουργείον Στρατιωτικών Αθήνας

ΑΡΤΑ 24 ώρα 8 µ.µ.

Συµπλοκαί εξακολουθούν εις γραµµήν Ανώγι και Τσαγκαρόπουλο. Χθες πλησίον της θέσεως Τσαγκαρόπουλο, παρά των ηµετέρων συνελήφθησαν 4 αιχµάλωτοι εξ ων τρεις τραυµατίες.

Αρχηγός στρατού Ηπείρου K. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

Παράλληλα µε τα γεγονότα της κατάληψης της Θεσσαλονίκης, οι Τούρκοι της Ηπείρου µε συνεχιζόµενες επιθέσεις εναντίον του Ελληνικού στρατού διατηρούσαν τις θέσεις τους από τις 23/10 έως τις 28 του ίδιου µήνα οπότε και πραγµατοποιήθηκε η κατάληψη των πέντε Πηγαδιών.

Το επίσηµο τηλεγράφηµα έλεγε:

Υπουργείον Στρατιωτικών Αθήνας

ΑΡΤΑ 28 Οκτωβρίου ώρα 8 µ.µ.

Αι από της 23 τρέχοντος καθ’ εκάστην διεξαγόµεναι επιθέσεις Τούρκων καθ’ ηµετέρου στρατού απέληξαν εις υποχώρησιν του εχθρού παρελθούσαν νύκτα εις τας περί τα πέντα Πηγάδια θέσεις του. Κατά την επίθεσιν ταύτην ο εχθρός υπέστη σηµαντικάς απωλείας. Κατάστασιν ηµετέρων απωλειών υπέβαλον ήδη. Θέλω δε συµπληρώσει πληροφορίας περί αυτών.

Αρχηγός Στρατού Ηπείρου Αντιστράτηγος ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

Ο τουρκικός στρατός µετά από συνεχείς συγκρούσεις µε τα Ελληνικά τµήµατα στα υψώµατα των πέντε Πηγαδιών και πάλι υποχώρησε εγκαταλείποντας το χωριό το οποίο κατέλαβε ο Ελληνικός στρατός. Ένα σχετικό τηλεγράφηµα ανέφερε:

ΑΡΤΑ 29 ώρα 8 µ.µ.

Ως και χθες ετηλεγράφησα, ο ηµέτερος στρατός κατέλαβεν τα πέντε Πηγάδια, το φρούριο και πέριξ θέσεις. Ο εχθρός καταδιωχθείς απήλθεν εις τα υψώµατα των Πέντε Πηγαδίων τα δεσπόζοντα της οδού Χάνι Κραβασαρά – Πέντε Πηγαδίων. Οι Τούρκοι δια του πυροβολικού των έβαλλον σήµερον καθ’ όλην την ηµέραν αραιώς των υπό τα ειρηµένα υψώµατα πυροβολίων, αλλ’ άνευ αποτελέσµατος.

Αντιστράτηγος

Κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ….” (Πηγή : ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 1912-1913, Βύρων Δάβος, Αθήνα)

Στη φωτογραφία, χρωμολιθογραφία με τη Μάχη στα Πέντε Πηγάδια  “THE GRECO-TURKISH WAR IN 1912/ THE BATTLE OF PENTE PIGADIA LA GUERRE GRΕCO-TURQUE DE 1912/ LE COMBAT DE PΕNTΕ PIGADIA”.(Πηγή : https://nhmuseum.gr/)

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στους Βαλκανικούς Πολέμους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *