Η δίκη του Γ. Καραϊσκάκη – Το Κατηγορητήριο

“Το «κατηγορητήριον» εναντίον του Γ. Καραϊσκάκη, όπως εξάγεται απ’ την όλη ακροαματική διαδικασία κι από την απόφαση, περιλάβαινε τα εξής σημεία :

1.Ο Καραϊσκάκης κατηγορείτο  ότι διέπραξε «σφάλματα» (εννοεί ασφαλώς πολιτικά ή στρατιωτικά «εγκλήματα» ή «αδικήματα») έως «εις την εκστρατείαν του Σκόντρα».

2.Είχε κρυφήν ανταπόκρισιν με τους εχθρούς της πίστεως και της πατρίδος.

3.Είχε μυστικές συνεννοήσεις με τον Ομέρ Βρυώνη, πασά των Γιαννίνων. Συνεργός του στο έγκλημα αυτό ήταν ο Κωσταντίνος Βουλπιώτης.

4.Από τον Ομέρ πασάν εζήτησε μπουγιουρντί διά να γίνη καπετάνιος των Αγράφων.

5.Υπέσχετο εις τον εχθρόν να πιάση την Τατάρναν με χιλίους στρατιώτας.

6.Εσυμβούλευε να έβγη ο αποστάτης Βαρνακιώτης με χιλίους εις το Ξηρόμερον.

7.Υπέσχετο εις τον εχθρόν  να τραβήξη προς εαυτόν στρατηγούς και χιλιάρχους Έλληνας εναντίον της πατρίδος.

8.Ενώ εγίνοντο αυτά εις Μεσολλόγγιον εβγήκεν ο εχθρικός στόλος από Πάτρας και άραξε εις το Βασιλάδι.

9………και έγινε μυστική εκστρατεία Τούρκων από Καστέλι και Ναύπακτον εναντίον του Μεσολογγίου.

10.Αυθαδίασε (ετόλμησε) να πιάση άρματα εναντίον της πατρίδος, έκαμε εκστρατείαν εναντίον του Μεσολογγίου, έπιασε το φρούριον του Βασιλαδίου διώξας εκείθεν την φρουράν.

11.Οι στρατιώται του συνέλαβον δύο εκ των προκρίτων του Μεσολογγίου  ως αιχμαλώτους και έφεραν τούτους προς αυτόν την νύκτα ευρισκόμενον εις το Αιτωλικόν.

12.Εξηγήθη εις πολλούς ότι θέλει εμβάσει τούρκους εις την πατρίδα.

13.Και τινά άλλα (πολλά διδόμενα) τα οποία μετά των προηγουμένων οδήγησαν το στρατοδικείον να δεχθεί ότι ο Καραισκάκης ήταν επίβουλος της Πατρίδος, εχθρός του Έθνους και προδότης……

Ο Καραϊσκάκης  – κι οποιοσδήποτε κατηγορούμενος – μια και όλα τα πιο πάνω σημεία της κατηγορίας το στρατοδικείον τα εδέχθη μετά την ακροαματική διαδικασία  ως αποδεδειγμένα, έπρεπε να τιναχθεί στον αέρα……….Οι πιο πολλές κατηγορίες προέβλεπαν την ποινή του θανάτου με τις διατάξεις του τότε Ποινικού Κώδικος, του πρώτου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος που εξεδόθη δυνάμει του νόμου της Επιδαύρου, με τον οποίον παρεπέμπετο ο Καραϊσκάκης στο Στρατοδικείο……” (Πηγή : Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, Ηλίας Παπαστεριόπουλος, Αθήναι, 1963)

1960 : “Η φυλακή του Καραϊσκάκη”. Έτσι λεγόταν μέχρι που γκρεμίστηκε το χωριατόσπιτο στο Αιτωλικό, όπου “προφυλακίστηκε” ο Καραϊσκάκης πριν δικαστεί. Η φωτογραφία είναι του Ε. Μποτσιβάλη (Φωτό Daz), φωτογράφου στο Αιτωλικό. (Πηγή : http://eliaserver.elia.org.gr/)

Δημοσιεύθηκε στην Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *