Κια η μαρτυρία του Α. Γούδα για τον αρραβώνα του Κωλέττη…..

“Ο Ιωάννης  Κωλέττης εγεννήθη εις Συρράκον περί το 1773 και απέθανεν ως πρωθυπουργός εν Αθήναις το 1847. Εμαθήτευτεν εις Συρράκον, Καλαρρύτας, Ιωάννινα και Πίζαν της Ιταλίας ένθα εσπούδασε την ιατρικήν. Επανελθών το 1813 διωρίσθη ιατρός του Μουχτάρ πασά”…

Ο Αν. Ν. Γούδας γράφει τα εξής για  τον αρραβώνα του ιατρού Ιωάννη  Κωλέττη με την θυγατέρα της  Βασιλικής του Μουχτάρ πασά, Ρούσσω: “. . . Ο Μουχτάρ πασάς, θέλων να εξασφάλισει την διά παντός παρ’ αυτώ διαμονήν του ιατρού του, απεπειράθη να νυμφεύσει και ηρραβώνισεν αυτόν διά της βίας μετά της θυγατρός της Βασιλικής Πλέσσου, Ρούσιως, αδελφής των παρ’ ημίν γνωστών Τασούλα και Κωστάκη Πλέσσου. Την νεάνιδα ταύτην, καίτοι έχουσαν πολλά φυσικά τε και επίκτητα πλεονεκτήματα, ο Κωλέττης ηναγκάσθη μεν να μνηστευθή, αλλά δεν συγκατετίθετο να λάβη και ως σύζυγον, διά μόνον τον λόγον, ότι του επεβλήθη, και ότι ήτο θυγάτηρ της λίαν ευνοουμένης του Μουχτάρ πασά Βασιλικής, ην και ακούσαν ήγαγεν εις τον γυναικωνίτην του ο τύραννος. Ανέβαλε λοιπόν υπό μυρίαις προφάσεσι τον γάμον εις το επάπειρον, εκλείψαντος δε του Μουχτάρ πασά, εκήρυξε και τον αρραβώνα άκυρον…….” (Πηγή : Αν. Ν. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. ΣΤ’,  Αθήναι 1874)

Στη φωτογραφία ο μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Κωλέττης το 1842, όταν ακόμα εκτελούσε χρέη πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία, ένα χρόνο πριν την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στην παρέα του είναι ο φιλέλληνας τραπεζίτης Ευνάρδος (τέρμα αριστερά), που μεταξύ άλλων ήταν πρωτοπόρος της φωτογραφίας. Ένα πράγμα που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για τον Κωλέττη, είναι το γεγονός πως ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος και γλωσσομαθής. Παρά την αμφίεση του δεν επρόκειτο για κάποιον άξεστο βουνίσιο. Είχε σπουδάσει στην Ιταλία, ήταν στον κύκλο του Αθανασίου Ψαλλίδα στα Γιάννενα, ενώ πιθανότατα έχει και συγγραφικό έργο (κάποιοι του αποδίδουν την Ελληνική Νομαρχία). Ακόμα και την γαλλοφιλία του πρέπει να την απέκτησε πολύ πριν την Επανάσταση, όταν ήρθε σε επαφές με Ιακωβίνους από την, γαλλική τότε, Κέρκυρα (ή ίσως και από την Ιταλία κατά την διάρκεια των σπουδών του).

Κι εδώ η ίδια φωτο έγχρωμη από https://imgur.com/.

Δημοσιεύθηκε στην Η Άρτα στην Τουρκοκρατία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *