ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ….

Την πιο παλιά επίσημη αναφορά στην ονομασία του Βουργαρελίου (ή Βουλγαρελίου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο), την βρήκαμε σε άρθρο του Κ. Γ. Μαντά, Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ‘Α Περιφ. Άρτης, με τίτλο ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ & Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1952). Γράφει μεταξύ άλλων : “… Γιά τήν ονομασία του Βουλγαρελίου δυό είναι οί πιθανώτερες γνώμες. 1) Ότι ύστερα από τήν καταστροφή τής αρχαίας Θεοδωρίας από τούς Σλαύους, κάποιος Σλαύος Βούλγαρος δυνάστης, κατείχε καί ενέμετο τό μέρος τούτο γιά τσιφλίκι καί ύστερα άπό τήν έξωσί του ωνόμασαν τό μέρος «Βουλγαρέλι», δηλαδή τόπον Βουλγάρου. Ό Βούλγαρος αυτός κατείχε όλη τήν περιοχή, γιατί ή ονομασία Βουλγαρέλι δέν δίνεται αποκλειστικά στό χωριό, αλλά στό σύνολο τής περιοχής μέ τούς πολυαρίθμους συνοικισμούς καί
2) ότι στό μέρος αυτό, όπου είναι τό σημερινό Βουλγαρέλι, υπήρχε δάσος πυκνό από έλατα, Βούλγαροι δέ υλοτόμοι εγκατεστάθηκαν καί υλοτομούσαν ξυλεία οικοδομήσιμο. ‘Ύστερα από τήν αναχώρησί των ό συνοικισμός ωνομάσθηκε από κάποιο Τούρκο δυνάστη πού ενέμετο τήν περιοχή Βουλγαρέλι δηλαδή τόπο πού ήσαν Βούλγαροι, γιατί ή ονομασία φαίνεται Τουρκική καί ή κατάληξις— λι—δηλώνει τόπον. [Η δεύτερη γνώμη φαίνεται πιθανώτερη καί γίνεται παραδεκτή από όλους].
Τώρα υπάρχουν καί άλλες εικασίες, ότι ή ονομασία Βουλγαρέλι δόθηκε από τό «βούρκος», επειδή παντού αναβλύζουν νερά ή ότι είναι παραφθορά τής λέξεως Γοργαρέλι, άπό τά γάργαρα νερά του. Αυτές όμως είναι εντελώς απίθανες καί ασυνήθιστες στή γλωσσοπλαστική τέχνη τού Ελληνικού Λαού. (Πηγή : Ηπειρωτική Εστία, τχ. 6, 1952)

Στη φωτογραφία οι “Βρύσες στο μέσο του χωριού”. Όπως γράφει και ο Κ. Μαντάς “…..ο κυριώτερος λόγος τού οικισμού είναι τά άφθονα κρυστάλλινα νερά του μέ τις όμορφες, μέ τούς πολλούς κρουνούς των, βρύσες «Κρυστάλλω» καί «Αρχόντω», πού τις έχει τόσο επιμελημένα φροντίσει ο συνεταιρισμός συνδιοκτησίας τού χωριού. Εκεί ρόδινες κοπέλλες παίρνουν νερό μέ τις βαρέλλες….”
(Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από την Κατερίνα Ζαχαρή στην Ομάδα ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *