Περί του χωριού Βρεστενίτσης (σημερινές ΠΗΓΕΣ)

Από την ομιλία του βουλευτή Άρτης Σ. Σίμου κατά την 87ην συνεδρίαση της Βουλής το 1910, για την ανοικοδόμηση εκκλησίας στο χωριό.

“Κύριοι βουλευταί,

εις τον Νομόν Άρτης υπάρχει εν χωρίον εις τον δήμον Τετραφυλίας, η Βρεστενίτσα, αποτελούμενον από 300 οικογενείας. Το χωρίον αυτό επί μίαν εικοσαετίαν εκκλησιάζεται εν υπαίθρω, διά το μη έχειν μέσα προς ανοικοδόμησιν ναού.

Θα είπητε, ότι το θέμα είνε ανάξιον να έλθη εις την Βουλήν και πρέπει να παραπέμπωνται τοιούτου είδους αναφοραί εις την επιτροπήν του Προϋπολογισμού. Αλλ’ οι άνθρωποι αυτοί εβαρύνθησαν αποτεινόμενοι εις τας Κυβερνήσεις ίνα έλθωσιν εις αρωγήν αυτών και ήτο φυσικόν να αποταθώσιν εις την Βουλήν. Θα παρεκάλουν τον κ. Υπουργόν όπως ευαρεστηθή κατά την σύνταξιν του Προϋπολογισμού να περιλάβη μικρόν τι βοήθημα διά το μέρος τούτο, το οποίον, ως είπον, επί μίαν εικοσαετίαν εκκλησιάζεται εν υπαίθρω, άλλως οπωσδήποτε δεν έπρεπε να έρχωνται ενώπιον της Βουλής τοιαύται αναφοραί, αλλ’ όταν έλθη ο Προϋπολογισμός να γνωρίζη και η Βουλή περί τίνος πρόκειται.” (Πηγή : Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, Ε. Ιντζέμπελης, Αθήνα, 2016)

Στη φωτογραφία η εκκλησία του χωριού το 1958, αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου. Χτισμένη πριν το 1920 κάηκε κατά τον εμφύλιο από τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού στις 27 Αυγούστου 1947.Το 1954 επί ιερέως Παπαγιώργη Οικονόμου ανακατασκευάστηκε και  επεκτάθηκε με δωρεές και εργασία των κατοίκων στη σημερινή της μορφή. Το 1969 ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, Δευτέρα του Πάσχα, εν ώρα λειτουργίας, υπέστη σοβαρές ζημιές από ισχυρό σεισμό στην περιοχή. (Η φωτογραφία & οι πληροφορίες είναι από το αρχείο του Βασίλη Καπερώνη)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Ραδοβίζια και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *