ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΙΣΤΙΑΝΑ (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟ) ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟ 1884

—————–
“Τω ανωτέρω χωρίον ανήκει εις την επαρχίαν Τζουμέρκων, αποτελών μέρος του Δήμου Θεοδωρίας έχων έκτασι εκ του Ανατολικού μέρους μέχρι του Δυτικού ώρας 4 τέσσαρας, καθώς επίσης και εκ Αρκτικού μέρους μέχρι του Ανταρκτικού ετέρας ώρας τέσσαρας 4. Συνορεύει Ανατολικώς με το όριον του χωρίου Μπούγας ονομαζόμενον Παπύρη και Μπούκουρι και με τον ποταμόν Σαραντάπορον όριον του χωρίου Λουψίστας, Δυτικώς και κυρίως με ποταμόν Άραχτον, Αρκτικώς με τα όρια του χωρίου Νησίστας , Βρύση και Ντερέση, Ανταρκτικώς με τα όρια του χωριού Καλυνδίνης, Παλαιοκάτουνου ονομαζόμενον κτλ.
Άπασα η έκτασις των γαιών του ειρημένου χωρίου εκτιμήθη παρ’ εμού και του Δημαρχικού Παρέδρου, ότι είναι άνω των 15,000 δεκαπέντε χιλιάδων στρεμμάτων, εξ αυτών εισί νυν καλλιεργημέναι γαίαι ως έγγιστα στρέμματα 800 οκτακόσσια, ακαλιέργηται ήτοι χέρισα άνω των τεσσάρων χιλιάδων στρεμμάτων 4,000, τα δε λοιπά μέρη άπαντα λογκόδες και προς χρήσιν ζωοβοσκής. Εις άπασαν ταύτην την περιφέρειαν των γαιών του χωριού, εισί κάτοικοι τεσσαράκοντα οκτώ οικογένειαι, οικίαι είναι τεσσαράκοντα οκτώ, εξ αυτών αι μεν επτά είναι λιθόκτησται αι δε λοιπαί είναι καλύβαι ξύλιναι με χόρτον στεγασμέναι προς κατοικίαν των ζευγητών, αι κατοικίαι αύται εκάστη έχει τα παραρτήματα αυτής ήτοι αχερώνα και αλωνοτόπια και περιοχή αυτών ήτοι (γιούρτια) κείμενα άπαντα επί εδαφών γης άνω των διακοσσίων στρεμμάτων. Εντός του ιδίου χωρίου είναι Ναΐσκος της Αγίας Τριάδος λιθόκτηστος. (Αδιευκρίνιστη πρόταση……) είναι Σχορετζαίικαι αι λεγόμεναι των Τζαμακαίων καθώς και από τας οικίας αι μεν τρεις είναι λιθόκτησται, επίσης δε εκ των οικιών τρεις οικίαι ονομάζονται (Βακούφικαι) ήτο εκκλησιαστικαί του Μοναστηρίου της Παναγίας του χωρίου Θεοδώριανα.
Εκ των γαιών των καλλιεργημένων χωραφίων, είναι στρέμματα εσπαρμένα και χέριστα ως έγγιστα πεντήκοντα ονομαζόμενα Βακούφικα εκκλησιαστικά εντός του χωρίου Εκκλησίας Αγίας Τριάδος. Επίσης δε είναι εκτεταμένον μέρος γης προς ζωοβοσκήν και χωράφια χέρισα και καλλιεργημένα άνω των τριών χιλιάδων στρεμμάτων, τα οποία ονομάζοναι Τζαμακέικα και τα οποία καλιεργούσι σήμερον αι οικογένειαι των Τζαμάκων ήτοι Σχορεστανίτων, και βόσκουσι τα ζώα τους εις τας ζωοβοσκής. Έχουσι δε καλλιεργημένα χωράφια ως έγγιστα στρέμματα εκατόν 100. Αι δε έτεραι τρεις οικογένειαι αίτινες κατοικούσι εις τας εκκλησιαστικάς κατοικίας του Μοναστηρίου Παναγίας των Θεοδωριάνων, νέμονται και ούτοι μέρος εκτεταμένης γης άνω των 150 εκατόν πεντήκοντα στρεμμάτων, μέρος προς ζωοβοσκήν και μέρος καλλιεργούσι ως έγγιστα 50 πεντήκοντα. Άπασαι δε αι γαίαι αι ονομαζόμεναι Βακούφικαι και Τζαμακέω., επάγονται εις τον αριθμόν του ποσού των γαιών των 15,000 στρεμμάτων απάσης της περιφέρειας των χωρίων. Γύρωθεν των ορίων Μπούγας και των εντός του χωρίου Ρίακος ονομαζόμενον Ποταμιά έχων δένδρα πλατάνους μετρίου αναστήματος άνω των πεντακοσσίων δένδρων, έτερα καρποφόρα δένδρα υπάρχουσι ολίγα τινά μικράς ηλικίας σκαμνέαι και συκές εις ριζάρια 20 είκοσι…”(Πηγή : Εφημερίδα ΑΡΤΑ, αρ. φ. 26, 9 Απριλίου 1884)

Στη φωτογραφία του 1900 «Όρθιος ο Γιώργος Χ. Τσαρακλής και καθιστός ο Νίκος Γραβάνης, δάσκαλος για πολλά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας στο Δίστρατο»
(Φωτο από το βιβλίο ΤΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ, Χ.Β. Ντάλας, Αθήνα, 2009)

Δημοσιεύθηκε στην Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *