17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1884 – ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΙΣΤΙΑΝΑ ΒΓΗΚΕ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΑΦΕΝΤΗ ΤΟΥ

———————–
“Ο Παρά τοις εν Άρτη Πρωτοδίκαις Δικαστικός Κλητήρ Αντώνιος Δεσύλας Δηλοποιώ
Ότι το εν τη παρά πόδας προσαρτημένη υπό χρονολογίαν 17 Απριλίου ε.ε. και υπ’ αριθ. 221 κατασχετηρίω εκθέσει, περιγραφόμενον ακίνητον Κτήμα (Τσεφλίκιον) του χωρίου Πεστιανά της επαρχίας Τζουμέρκων του Δήμου Θεοδωρίας του οφειλέτου Μουσταφά βέη Ιωαννίτου Υιού του Ιβραχήμ αγά Μαλιόκου κατοίκου Ιωαννίνων, και περιγραφομένου εν τη παρά πόδας προσαρτημένει εκθέσει αναγκαστικής κατασχέσεως ως ανωτέρω είρηται,
Θέλει πληστειριασθή εν Άρτη κατά την ιδιοτικήν συμφωνίαν του οφειλέτου και του επισπεύδοντος την 17 Ιουνίου 1884 ημέραν Κυριακήν μετά την Θείαν λειτουργίαν περί την ώραν 10 Π.Μ. μέχρι της 12 της Μεσημβρίας, εν τω συνήθη των πλειστηριασμών τόπου έξωθεν του Καφενείου Αποστόλου Καρατσινού, ενώπιον του συμβολαιογράφου Κωσταντίνου Ι. Βάλλα, κολυομένου δε παρά του νομίνου εκπροσώπου αυτού, διδομένου σημείου της λήξεως του πλειστηριασμού διά σκηπανίου ή Κώδωνος παρά του δημοσίου Κήρυκος. Ως πρώτη προσφοράν ήτις θέλει χρησιμεύση προς έναρξιν του πλειστηριασμού προτείνομεν εκ μέρους του πληρεξούσιου του επισπεύδοντος δραχμάς Νέας 30,000 τριάκοντα χιλιάδας………”(Πηγή : Εφημερίδα ΑΡΤΑ, αρ. φ. 26, 9 Απριλίου 1884)

Σύμφωνα με την περαιτέρω έκθεση, ο οφειλέτης Μουσταφά Βέης Ιωαννίτης υιός του Μετκόβεη, κάτοικος Ιωαννίνων υποθήκευσε προς τον επισπεύδοντα Μουσταφά Αγάν Ιωαννίτην υιόν του Ιβραχήμ Αγά Μαλιόκου το απέναντι του Ποταμού Αράχθου κείμενον χωρίον Πεστιανά της Επαρχίας Τζουμέρκων (σημερινό Δίστρατο) που αποτελούσε ήδη μέρος του Δήμου Θεοδωρίας (περιγραφή του οποίου ακολουθεί στην επόμενη δημοσίευση),προς 800 Οθωμανικές λίρες συν 591 λίρες (τόκους 10 % για 7 και μισό περίπου χρόνια, ήτοι από 28 Φεβρουαρίου 1876 μέχρι 13 Μαρτίου 1884) που ανέρχονταν συνολικά σε 34,775 νέες δραχμές. Ο δικαστικός κλητήρας λοιπόν μεταβαίνει στο χωριό για να επιληφθεί της κατάσχεσης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχον Δ’. Πάρεδρον του Δήμου Θεοδωρίας Αναγνώστη Παππά, κάτοικο του χωριού Νησίστας και μας δίνει μια λεπτομερή περιγραφή του χωριού το οποίο πρόκειται να βγει σε πλειστηριασμό……

Στη φωτογραφία «Οθωμανικό ταπί» δηλαδή τίτλος μεταβίβασης δικαιώματος χρήσης δημόσιας γης από την περιοχή της Πρέβεζας (Πηγή : ΓΑΚ Πρέβεζας)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *