ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΡΑΣ -ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

“Εκλεκτόν και γνήσιον τέκνον της πόλεως ‘Αρτης ο Αλέξανδρος Ζάρας, εγεννήθη εις αυτήν το έτος 1863. Η οικογένεια του από της εποχής της Τουρκοκρατίας ησχολείτο με το εμπόριον και ήτο από τας ευπορωτέρας Αρτινάς οικογενείας. Αφού ετελείωσε το Ελληνικόν Σχολείον ησχολήθη με το εμπόριον μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνον και Ιωάννην. Οι Αδελφοί Ζάρα εκράτησαν επί σειρά ετών το υφασματεμπόριον της αγοράς της Άρτης και απέκτησαν μεγάλην περιουσίαν η οποία περιήλθεν εις τον Αλέξανδρον μετά τον θάνατον των αδελφών του.
Ο Αλέξανδρος Ζάρας είχε ψυχικήν ανωτερότητα, πολιτισμόν και απέραντον καλωσύνην και πάνω απ’ όλα απεριόριστον αγάπην προς την μικράν πατρίδα και συμπόνια για τους πάσχοντας συμπολίτας του. Με τα υπέροχα αυτά ψυχικά χαρίσματα συνέλαβε και εξετέλεσε ένα έργον μεγάλης πνοής και υψίστης κοινωνικής σημασίας, ένα έργον υπερόγκου προσφοράς προς την πόλιν η οποία τον εγέννησεν.
Εδώρησε εν ζωή περιουσίαν αξίας 9.000 χρυσών λιρών διά την ίδρυσιν Κρατικού Νοσοκομείου εν Άρτη και κατέλειπεν μετά τον θάνατόν του την αρχοντικήν του κατοικίαν εις την πόλιν, διά να στεγάζεται ευπρεπώς το Δημαρχείον μας…………..
Χάρις στο εκλεκτόν της τέκνον η πόλις μας απέκτησεν αρχοντικόν Δημαρχιακόν μέγαρον και συγχρονισμένον Νοσοκομείον, ικανόν να θεραπεύση ή να γλυκάνη τον πόνο χιλιάδων ασθενών επί πολλάς γενεάς…..[Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΣΚΟΥΦΑΣ, με αφορμή τον θάνατο του Αλέξανδρου Ζάρα την 5ην Αυγούστου 1958] (Πηγή : ΣΚΟΥΦΑΣ, τχ. 12, 1958)

Στη φωτογραφία ο Αλέξανδρος Ζάρας, συνοδεία του Δημάρχου Ιωάννη Παπαβασιλείου εκ δεξιών και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσέρχεται για τα εγκαίνια του Νοσοκομείου Άρτης.(Φωτο από αρχείο Λίτσας Λάιου – Αλίβερτη)

Δημοσιεύθηκε στην Αρτινά Πρόσωπα και Παρέες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *