Οι ορεινές διαδρομές στα Τζουμέρκα

“Τα ορεινότερα χωριά της Άρτας ευρίσκονταν παλαιότερα σε πολύ πρωτόγονη κατάσταση από άποψη συγκοινωνίας, υγιεινής και διατροφής. Οι αμαξιτοί δρόμοι ήταν μόνο στον κάμπο και έφταναν ως το Πέτα, το Πλατανόρεμα, τη Γραμμενίτσα και κοντά στους Κουμζιάδες. Όταν αργότερα έφτασε ο δρόμος στην Καλεντίνη, αυτό θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός. (Διαμάντης, 1955)

Μια πρώτη περιγραφή σχετικά με το  οδικό δίκτυο της περιοχής   έχουμε από τον Νικόλαο Σχινά στο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. Διαβάζουμε ενδεικτικά :

« Οδός Θ’- Ημιονική οδός από Πραμάντων εις Ιωάννινα……..Η προς ανατολάς κλιτύς, ούσα όλως απόκρημνος και βραχώδης, καλύπτεται υπό δαφνών, ερίκων και τινών συκών και μιαν μόνην παρέχει βατήν διάβασιν εις πεζόν ως και ετέρα , λίαν δυσχερή, εις τους ησκημμένους δε μόνον εκ των εγχωρίων κατοίκων (σελ. 124-125)……Τέλος δε η προς ανατολάς κλιτύς, ούσα εντελώς απότομος και προς τον Άραχθον καταλήγουσα, τρεις μόνον παρέχει λίαν δυσχερείς διαβάσεις, τας μεν δύο πεζοίς και την μίαν τούτων λίαν ησκημμένοις ζώοις ( την από Φορτόσι εις γέφυραν Σκλούπου) την δε τρίτην αιξί και ησκημένοις λίαν των εγχωρίων…..» (Σχινάς, 1897)

Αργότερα, στα 1905, ο περιηγητής  και μετέπειτα Νομάρχης Άρτης Σπυρίδων Παγανέλης  γράφει στο βιβλίο του για την συγκοινωνία στην περιοχή των Τζουμέρκων «…..Καίτοι εν τούτοις η Άρτα, και ο νομός της, είναι ο προσωρινός Βενιαμείν των εδαφικών εν Ηπείρω παραχωρήσεων, ουχ ήττον δεν έτυχε, παρά των γονέων, ουχί θωπείας τινός εξαιρετικής, αλλ’ ουδέ της υπό της στοιχειώδους καν ευπρεπείας υπαγορευμένης μερίμνης. Μέχρι προ τινος, η από Καλενδίνης άχρις Αγνάντων οδός, ήτο μεν βατή δια τας αγρίας αίγας, αλλ’ ήτο άβατος δια τους ανθρώπους και τα πολυάριθμα αυτών υποζύγια, τα μεταφέροντα τα προς την ζωήν επιτήδεια, και το άλας ιδίως, εις τα εσώτατα επαρχίας, πολλά τα κτηνοτροφικά είδη εξαγούσης. Από τινος χρόνου κατεστάθη, επί της παλαιάς οδού, οδός ημιονική, ή μάλλον επισκευάσθη στοιχειωδώς η προτέρα, αυτή αύτη ην ηκολούθησα, και ην είδομεν, ζευχθείσα και δια καλών γεφυρών, ων η της Καλενδίνης είναι αξία λόγου, σήμερον δε, εν ώρα θέρους, δύναται τις  ν’ ανέλθη από Πλατανορρεύματος μέχρις Αγνάντων, χωρίς προκαταβολικώς να προσφύγη εις τον ιερέα  ή εις τον συμβολαιογράφον. Η από Αγνάντων μέχρι Πραμάντων οδός μειονεκτεί της προτέρας, αλλ’ η από Πραμάντων μέχρι Καλαρρυτών είναι τοσούτον ελεινή, κατά το πλείστον δυσχερώς βατή, ενίοτε δε και κινδυνώδης, ώστε η αγανάκτησις πνίγει, ανά παν βήμα, τον διαβάτην, η δε εντροπή υπερβαίνει την αγανάκτησιν, η εντροπή ναι ! δια κατάστασιν δημοσίας οδού,ζημιούσης σκληρώς αλλά δικαίως την φήμην και υπόστασιν πάσης πεπολιτισμένης Κυβερνήσεως»”. (Πηγή : Οι ορεινές διαδρομές & τα αγροτικά χάνια της Άρτας*, Α. Καρρά, Άρτα, 2021)

*Μπορείτε να το διαβάσετε στο λινκ https://doxesdespotatou.com/wp-content/uploads/2022/10/ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΧΑΝΙΑ-ΑΡΤΗΣ.pdf

Στο χάρτη της φωτογραφίας “Μουλαρόδρομοι στα Βόρεια Τζουμέρκα”.

Με κόκκινο χρώμα η διαδρομή Συρράκο – Γιάννινα – Τρίκαλα

Με μπλε χρώμα η διαδρομή με όμορες κοινότητες & προς Άρτα

Με μαύρο χρώμα το Μονοπάτι της Γκούστας

(Σχεδίαση της Ελένης Κολοκούρη – Μπαρκαγιάννη, Αρχιτέκτονα- Μηχανικού, όπως δημοσιεύτηκε στο Λεύκωμα ΣΥΡΡΑΚΟ, ΠΕΤΡΑ-ΜΝΗΜΗ-ΦΩΣ, Ιωάννινα, 2004)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *