ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΠΡΙΝ 135 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 1886

“Το χωρίον τούτο είναι πρωτεύουσα ομωνύμου Δήμου απαρτιζομένου εκ 12 χωρίων, εχόντων πληθυσμόν 5,500 κατοίκων, και της επαρχίας Τσουμέρκων, αποτελουμένης εκ των δήμων Αγνάντων, Πραμάντων, Καλαρρυτών και Θεοδωρίας και εχούσης πληθυσμόν 16,560. Κείται εις τας δυτικάς κλιτύας του όρους Τσουμέρκων, του οποίου το μεν κατώτερον μέρος καλύπτουσιν αραιά έλατα, το δ’ ύπερθεν και υψηλόν είναι πετρώδες, άδενδρον και λίαν ξηρόν, ως εκ τούτου δε και ορμητικοί απ’ αυτού χείμαρροι καταρέουσι. Και η μεν ανατολικώς του χωρίου τούτου κορυφή καλείται Καμποράχη, η δε ΒΑ Καμποδίκη. Έχει 200 οικίας, αίτινες διά του δι’ αυτού διερχομένου ρεύματος διαχωρίζονται εις δύο συνοικίας συγκοινωνούσας διά λιθίνης γεφύρας, πέριξ δε του χωρίου και εις απόστασιν ½ ώρας έχει περί τας 40 οικίας, 2 υδρομύλους, 2 κλιβάνους ως και μικρόν καφείον, στερείται όμως καθόλου σίτου και κριθής. Οι κάτοικοι εισί πτωχοί, έχοντες ολίγας αμπέλους και ευάριθμα αιγοπρόβατα, πολλοί δε τούτων εγκαταλείποντες την πατρίδα των διατρέχουσι πολλά μέρη τον ράπτην μετερχόμενοι….”
(Πηγή : «Οδοιπορικές σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας», Ν. Σχινάς, Εν Αθήναις, 1886)

Στη φωτογραφία «Τα Άγναντα- Δεκαετία 1960». Φωτογραφία του Α. Βερτόδουλου, ΛΕΥΚΩΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, Γιάννινα, 1995)

Δημοσιεύθηκε στην Τα Τζουμέρκα και τα χωριά τους. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *