Η μοναδική εικόνα από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου που διεσώθη….

“Εις  το  Βυζαντινόν   Μουσείον   Αθηνών     φυλάσσεται   εικών    της    Θεοτόκου  Οδηγήτριας    του 15ου αι.,  η  οποία  προέρχεται   εκ  δωρεάς  της  άλλοτε   Μονής   Ευαγγελιστρίας   παρά  το  χωρίον  Πέτα  πλησίον  της  Άρτης  της  Ηπείρου.   Εις   την  οπισθίαν    πλευράν   της  εικόνος    αυτής  ανεφάνη   κατόπιν   καθαρισμού  η  παράστασις  αρχαιοτέρας  Σταυρώσεως”. 

Σύμφωνα με την βυζαντινολόγο Μαρία Σωτηρίου πρόκειται για τη μόνη φορητή εικόνα της τέχνης του Δεσποτάτου της Ηπείρου :  “Το μόνον φορητόν ζωγραφικόν έργον το τελευταίως αποδοθέν εις την τέχνην του Δεσποτάτου της Ηπείρου είναι η προ τίνος καθαρισθείσα παράστασις της Σταυρώσεως επί αμφιπροσώπου εικόνος αποκειμένης εις το Βυζαντινόν Μουσείον και προερχομένης εκ της Μ. Ευαγγελιστρίας παρά το χωρίον Πέτα πλησίον της Άρτης, φερούσης δε επί της ετέρας όψεως μεταγενεστέραν απεικόνισιν της Θεοτόκου Οδηγήτριας. Τα σήμερον ορατά δύο στρώματα της εικόνος της Σταυρώσεως εχρονολογήθησαν το μεν παλαιότερον από του 11ου αιώνος, το δε νεώτερον από των αρχών του 13ου αιώνος….” 

[Πηγές : 1. Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ’. Στη μνήμη του ΝίκουΒέη (1883-1958)• Σελ. 135-143ΑΘΗΝΑ  1960, 2. . Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ’. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965)]

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο της Μ. Σωτηρίου στο λινκ https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4434/4210

Δημοσιεύθηκε στην Οι Εκκλησίες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *