Μνημείο για τον Γ. Καραϊσκάκη — Παναγιώτης Ν. Λιδωρίκης, 1800-1861

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του Λιδωρίκη («Π. Ν. Λοιδωρίκης») πρός τήν Δ´ Ἐθνοσυνέλευση, σχετικά μέ τήν ἀνέγερση μνημείου γιά τόν Καραϊσκάκη,  Άργος, 27 Ιουλίου 1829.

«… Ἐν ᾧ κύριοι δικαίως ἐψήφισε τό ἔθνος ἐπισήμους ἐνδείξεις τῆς εὐγνωμοσύνης του εἰς ὅσους ὑπερασπίσθησαν τόν ὁποῖον ἀνέλαβεν ἀγῶνα, εἶναι δίκαιον στοχάζομαι νά ἀναγερθῇ μνημεῖον πρός ἀνάμνησιν τοῦ ἐνδόξου καί ὑπέρ πατρίδος πεσόντος Ἥρωος ἀρχηγοῦ καραϊσκάκη, καί τῶν ὑπ’ αὐτόν πεσόντων ἀειμνήστων καί εἰληκρινῶν τῆς Ἑλλάδος τέκνων ὁπλαρχηγῶν, οἵτινες προπύργιον ἔθεντο τῆς κινδυνευούσης τότε πατρίδος ἐαυτούς εἰς τήν κρίσιμον ἐκείνην περίστασιν, ὅτε ὁ παντελής ἐπαπηλεῖτο ὅλεθρος τῆς Ἑλλάδος· ἁς ἐνθυμηθῶμεν κύριοι εἰς ποίαν στιγμήν ἀνέλαβον οἱ Ἥρωες τήν τόσον σημαντικήν καί ἐπίμοχθον ἐκείνην ἐκστρατείαν. Προσθέτω ὅτι ἐν ᾧ εὐχαρίστως ἐξέπνεεν, ὁ μεγάθυμος καραϊσκάκης ὡς διαθήκην παρήγγειλεν εἰς ἐμέ τόν ἐπίτροπόν του, καί δι’ ἐσχάτην αἴτησιν ἀπό τούς συμπατριώτας του ἐξῃτήσατο τό ὁποῖον σήμερον ἐγώ προτείνω νά ἀναγερθῇ μνημεῖον πρός ἀνάμνησιν αὐτοῦ καί τῶν ὑπό τάς ὁδηγίας του πεσόντων ἐνδόξως πατριωτῶν μας. Καί ἐπί τούτῳ ἅφησεν εἰς ἐμέ ὁ ἀκτήμων καραϊσκάκης ἐκ τῆς μικρᾶς περιουσίας του Γρόσια ὁκτακόσια, τά ὁποῖα καί εὑρίσκονται εἰς τήν ἐθνικήν χρηματιστικήν τράπεζαν. Τό τοιοῦτον μνημεῖον ἐψηφήσατο καί ἡ παύσασα Βουλή…» (Πηγή : Οίκος Δημοπρασιών)

Δημοσιεύθηκε στην Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *