Αρχείο κατηγορίας Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας

Το συμβόλαιο εξαγοράς του Βελεντζικού…

Το συμβόλαιο* εξαγοράς του Βελεντζικού από τον Κ. Καραπάνο, στις 10 Απριλίου του 1898, έναντι 16.826 δρχ.. Η αγοραπωλησία έγινε στη Μονή Ροβέλιστας. *Από το συμβόλαιο λείπουν κάποιες σελίδες. Μπορείτε να το διαβάσετε στο λινκ https://doxesdespotatou.com/wp-content/uploads/2022/10/Συμβόλαιο-Βελεντζικού.pdf (Πηγή : Προσωπικό αρχείο … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΙΣΤΙΑΝΑ (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟ) ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟ 1884

—————–“Τω ανωτέρω χωρίον ανήκει εις την επαρχίαν Τζουμέρκων, αποτελών μέρος του Δήμου Θεοδωρίας έχων έκτασι εκ του Ανατολικού μέρους μέχρι του Δυτικού ώρας 4 τέσσαρας, καθώς επίσης και εκ Αρκτικού μέρους μέχρι του Ανταρκτικού ετέρας ώρας τέσσαρας 4. Συνορεύει Ανατολικώς … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ

———————-Το δασοαγρόκτημα του Ζυγού καθώς και το ίδιο το χωριό, με την παλιά ονομασία Λεβίτσικο, ανήκαν – και αυτά – κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας στον Τούρκο Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά. Αυτός, που ήταν αποκλειστικός κύριος, νομεύς και κάτοχος του χωριού … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

“Την 4ην, όθεν, Οκτωβρίου του 1884 συνετάχθη υπό του Συμβολαιογράφου Άρτης κ. Βάλλα το υπ’ αριθμ.2701 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας Βουργαρελίουκατά το ρηθέν σχέδιον υφ’ ημών των πληρεξουσίων, αποκλειομένου δι’ ημάς του δικαιώματος του όρου «με τας επικρατούσας συνηθείας» ισχύοντος μόνον διά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ 1884, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ

———————————-“Το εκδιδόμενον συμβόλαιον ευρίσκεται μεταγεγραμμένον εις τον Α’ τόμον των βιβλίων μεταγραφών του τέως Δήμου Ηρακλείας της Επαρχίας Άρτης και υπ’ αυξ. Αριθ. 49. Τούτο φέρει τον αριθμόν 2502. Εγένετο εν Άρτη τη 4η Αυγούστου του 1884 ενώπιον του συμβολαιογράφου … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

Μετά την Επανάσταση του 1821, η πρώτη οριοθέτηση των συνόρων άφησε την Ήπειρο ως τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1881, οπότε κι έγινε η προσάρτηση της περιοχής της Ηπείρου. Όμως, οι Τούρκοι που είχαν στην ιδιοκτησία τους αυτές τις … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Άρτας | Σχολιάστε